Download Muzica Filme Jocuri & Programe
Saturday, 2018-05-26, 9:12 AMWelcome Guest | RSS
[ Acasa ] [ TERMENI SI CONDITI ] [ Registration ] [ Login ]
Site menu                                                                                                    TERMENI & CONDITI

ATENTIE! NU POTI INTRA PE SITE-UL www.filme-muzica.do.am ca sa vezi sau sa downloadezi fisiere daca faci parte din orice agentie guvernamentala sau de investigatii, din orice structura sau grup Anti-Piraterie, Politie, Parchet, ORDA, BSA, orice companie producatoare/distribuitoare de filme sau jocuri, ISP, sau esti angajatul unei asemenea companii sau structuri.
Daca intri pe site-ul www.filme-muzica.do.am ca sa vezi sau sa downloadezi fisiere si nu esti de acord cu termenii de mai sus, INCALCI Art. 27 (Inviolabilitatea domiciliului), Art. 28 (Secretul corespondentei), Art. 30 (Libertatea de exprimare), Art. 31 (Dreptul la informatie), Art. 33 (Accesul la cultura) din Constitutia Romaniei,  INCALCI Art.19 din Declaratia Universala a Drepturilor Omului si INCALCI Directiva 95/46/EC a Parlamentului si Consiliului European.
Daca imi INCALCI aceste drepturi, actiunea ta este ilegala atat in Romania cat si in Uniunea Europeana, si am sa te dau in judecata pe tine ca angajat si institutia din care faci parte, si am sa cer daune de 10.000.000 de Euro. Asa ca daca nu ai ce face cu banii sau vrei sa muncesti pentru mine tot restul vietii tale, fii curajos si incalca-mi drepturile."Acest site nu incalca legea si nu este creat pentru scopuri ilegale! Nici un fisier nu este stocat pe serverele noastre.Fisierele apartin autorilor/proprietarilor si au fost facute public pe filebox.ro Toate fisierele in format digital,video,zip,rar, prezentate public pe acest site au un rol strict distractiv, iar utilizatorul, odata cu accesarea acestui website, isi asuma obligatia de a le sterge dupa cel mult 24 de ore de la ora descarcarii. De altfel, nici un fisier in format digital,video,zip nu este gazduit direct de catre "www.filme-muzica.do.am". Proprietarii website-ului "www.filme-muzica.do.am" nu isi asuma nici o responsabilitate pentru scopul utilizarii fisierelor in format video dupa descarcarea lor. In semn de solidaritate si respect pentru autori/proprietari, "www.filme-muzica.do.am" si proprietarii acestuiava invita sa cumparati filmele preferate in original de la dealer-ii autorizati.Orice reproducere ,integrala sau partiala, a materialelor de pe acest website pentru utilizare pe alte websiteuri sau forme ilegale de vanzare este complet interzisa si se pedepseste conform legii In calitate de posesor.

Warning to anybody seeking to get access to this personal site
by any means, being them legal or not

If you are in any way affiliated with any Government Agency from any country, or any Law Enforcement Agency or group, either local, state, federal or international or any Anti-Piracy or Copyrights Protection groups, namely but not limited to, the RIAA or Microsoft, or any other such group or entity, such as but not limited to the record industry or the movie industry, or if you ever were an employee, or in any other way working for or acting on behalf of any of the above,
- YOU DO NOT HAVE MY CONSENT TO HAVE ACCESS, or in any other way hack into, connect to, download, modify or delete, view or scan any of the files, programs, software or any other type of contents installed or stored on this personal site, either in part or in whole.
- YOU DO NOT HAVE MY CONSENT TO UPLOAD OR INSTALL on this site any kind of software, spy ware, internet cookies, virus, key logger or otherwise track down or record the contents or the activity on this personal site.
- YOU ARE HEREBY WARNED that all contents, (files, software and other objects), installed or stored on this personal site (either on its HDD’s or on any type of removable media such as but not limited to CD’s) are MY PRIVATE PROPERTY and are only meant for my private use, and not meant for public viewing, copying, sale or any other purposes, and are not to be accessed or in any way used by those already owning or having copyrights to any of the said contents (files, software, etc.).
- BY GAINING ACCESS IN ANY WAY to this personal site you agree not to hold me, as the owner of this site, or any other person for that matter, in any way liable for any violations or penalties, legal or otherwise, and not to have any claims against me, legal, financial or of any other kind.
- IF YOU ACCESS any of the contents installed or stored on my personal site and DO NOT AGREE IN FULL to the terms and conditions above, you are in violation of CODE 431.322.12 of the Internet Privacy Act, signed by President Bill Clinton in 1995, and are also violating my civil rights and liberties, according to the Constitution of The United States of America.

ALL OF THE ABOVE MEANS THAT BY ACCESSING ANY CONTENTS ON THIS PERSONAL SITE YOU CAN NOT IN ANY WAY NOTIFY, THREATEN, SUE OR OTHERWISE PROSECUTE ME, OR MY INTERNET SERVICE PROVIDER(s), OR ANY OTHER PERSON(s) STORING (UPLOADING) OR DOWNLOADING COPIES OF THESE FILES, OR HAVING IN ANY OTHER WAY MY CONSENT TO ACCESS THIS PERSONAL SITE WWW.FILME-MUZICA.DO.AM AND ITS CONTENTS, EITHER DIRECTLY OR VIA THE INTERNET.


Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege

TITLUL I
Dreptul de autor

PARTEA I
Dispozitii generale

CAPITOLUL I
Dispozitii introductive
Art. 1.
(1) Dreptul de autor asupra unei opere literare, artistice sau stiintifice, precum si asupra oricaror asemenea opere de creatie intelectuala, este recunoscut si garantat in conditiile prezentei legi. Acest drept este legat de persoana autorului si comporta atribute de ordin moral si patrimonial.
(2) Opera de creatie intelectuala este recunoscuta si protejata, independent de aducerea la cunostinta publica, prin simplul fapt al realizarii ei, chiar neterminata .

Art. 2.
Recunoasterea drepturilor prevazute in prezenta lege nu prejudiciaza si nu exclude protectia acordata prin alte dispozitii legale.

CAPITOLUL II
Subiectul dreptului de autor
Art. 3.
(1) Este autor persoana fizica sau persoanele fizice care au creat opera.
(2) In cazurile expres prevazute de lege, pot beneficia de protectia acordata autorului persoanele juridice si persoanele fizice altele decat autorul.
(3) Calitatea de subiect al dreptului de autor se poate transmite in conditiile legii.

Art. 4.
(1) Se prezuma a fi autor, pana la proba contrara, persoana sub numele careia opera a fost adusa pentru prima data la cunostinta publica.
(2) Cand opera a fost adusa la cunostinta publica sub forma anonima sau sub un pseudonim care nu permite identificarea autorului, dreptul de autor se exercita de catre persoana fizica sau juridica ce o face publica numai cu consimtamantul autorului, atat timp cat acesta nu-si dezvaluie identitatea.

Art. 5.
(1) Este opera comuna opera creata de mai multi coautori, in colaborare.
(2) Dreptul de autor asupra operei comune apartine coautorilor acesteia, intre care unul poate fi autorul principal, in conditiile prezentei legi.
(3) In lipsa unei conventii contrare, coautorii nu pot exploata opera decat de comun acord. Refuzul consimtamantului din partea oricaruia dintre coautori trebuie sa fie temeinic justificat.
(4) In cazul in care contributia fiecarui coautor este distincta, aceasta poate fi exploatata separat, cu conditia sa nu se prejudicieze exploatarea operei comune sau drepturile celorlalti coautori.
(5) In cazul utilizarii operei create in colaborare, remuneratia se cuvine coautorilor in proportiile pe care acestia le-au convenit. In lipsa unei conventii, remuneratia se imparte proportional cu partile de contributie ale autorilor sau in mod egal, daca acestea nu se pot stabili.

Art. 6.
(1) Este opera colectiva opera in care contributiile personale ale coautorilor formeaza un tot, fara a fi posibil, data fiind natura operei, sa se atribuie un drept distinct vreunuia dintre coautori asupra ansamblului operei create.
(2) In lipsa unei conventii contrare, dreptul de autor asupra operei colective apartine persoanei fizice sau juridice din initiativa, sub responsabilitatea si sub numele careia a fost creata.

CAPITOLUL III
Obiectul dreptului de autor
Art. 7.
Constituie obiect al dreptului de autor operele originale de creatie intelectuala in domeniul literar, artistic sau stiintific, oricare ar fi modalitatea de creatie, modul sau forma concreta de exprimare si independent de valoarea si destinatia lor, cum sunt:
a) scrierile literare si publicistice, conferintele, predicile, pledoariile, prelegerile si orice alte opere scrise sau orale, precum si programele pentru calculator;
b) operele stiintifice, scrise sau orale, cum ar fi: comunicarile, studiile, cursurile universitare, manualele scolare, proiectele si documentatiile stiintifice;
c) compozitiile muzicale cu sau fara text;
d) operele dramatice, dramatico-muzicale, operele coregrafice si pantomimele;
e) operele cinematografice, precum si orice alte opere audiovizuale;
f) operele fotografice, precum si orice alte opere exprimate printr-un procedeu analog fotografiei;
g) operele de arta plastica, cum ar fi: operele de sculptura, pictura, grafica, gravura, litografie, arta monumentala, scenografie, tapiserie, ceramica, plastica sticlei si a metalului, precum si operele de arta aplicata produselor destinate unei utilizari practice;
h) operele de arhitectura, inclusiv plansele, machetele si lucrarile grafice ce formeaza proiectele de arhitectura;
i) lucrarile plastice, hartile si desenele din domeniul topografiei, geografiei si stiintei in general.

Art. 8.
Fara a prejudicia drepturile autorilor operei originale, constituie, de asemenea, obiect al dreptului de autor operele derivate care au fost create plecand de la una sau mai multe opere preexistente, si anume:
a) traducerile, adaptarile, adnotarile, lucrarile documentare, aranjamentele muzicale si orice alte transformari ale unei opere literare, artistice sau stiintifice care reprezinta o munca intelectuala de creatie;
b) culegerile de opere literare, artistice sau stiintifice, cum ar fi: enciclopediile si antologiile, colectiile sau compilatiile de materiale sau date, protejate ori nu, inclusiv bazele de date, care, prin alegerea sau dispunerea materialului, constituie creatii intelectuale.

Art. 9.
Nu pot beneficia de protectia legala a dreptului de autor urmatoarele:
a) ideile, teoriile, conceptele, descoperirile si inventiile, continute intr-o opera, oricare ar fi modul de preluare, de scriere, de explicare sau de exprimare;
b) textele oficiale de natura politica, legislativa, administrativa, judiciara si traducerile oficiale ale acestora;
c) simbolurile oficiale ale statului, ale autoritatilor publice si ale organizatiilor, cum ar fi: stema, sigiliul, drapelul, emblema, blazonul, insigna, ecusonul si medalia;
d) mijloacele de plata;
e) stirile si informatiile de presa;
f) simplele fapte si date.
CAPITOLUL IV
Continutul dreptului de autor
Art. 10.
Autorul unei opere are urmatoarele drepturi morale:
a) dreptul de a decide daca, in ce mod si cand va fi adusa opera la cunostinta publica;
b) dreptul de a pretinde recunoasterea calitatii de autor al operei;
c) dreptul de a decide sub ce nume va fi adusa opera la cunostinta publica;
d) dreptul de a pretinde respectarea integritatii operei si de a se opune oricarei modificari, precum si oricarei - atingeri aduse operei, daca prejudiciaza onoarea sau reputatia sa;
e) dreptul de a retracta opera, despagubind, daca este cazul, pe titularii drepturilor de exploatare, prejudiciati prin exercitarea retractarii.

Art. 11.
(1) Drepturile morale nu pot face obiectul vreunei renuntari sau instrainari.
(2) Dupa moartea autorului, exercitiul drepturilor prevazute la Art. 10 lit. b) si d) se transmite prin mostenire, potrivit legislatiei civile, pe durata nelimitata. Daca nu exista mostenitori, exercitiul acestor drepturi revine Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor.

Art. 12.
Autorul unei opere are dreptul patrimonial exclusiv de a decide daca, in ce mod si cand va fi utilizata sau exploatata opera sa, inclusiv de a consimti la utilizarea operei de catre altii.

Art. 13.
Utilizarea sau exploatarea unei opere da nastere la drepturi distincte si exclusive ale autorului de a autoriza:
a) reproducerea integrala sau partiala a operei;
b) difuzarea operei;
c) importul in vederea comercializarii pe teritoriul Romaniei a copiilor de pe opera, realizate cu consimtamantul autorului;
d) reprezentarea scenica, recitarea sau orice alta modalitate publica de executie sau
de prezentare directa a - operei;
e) expunerea publica a operelor de arta plastica, de arta aplicata, fotografice si de arhitectura;
f) proiectia publica a operelor cinematografice si a altor opere audiovizuale;
g) emiterea unei opere prin orice mijloc ce serveste la propagarea fara fir a semnelor, sunetelor sau imaginilor, inclusiv prin satelit;
h) transmiterea unei opere catre public prin fir, prin cablu, prin fibra optica sau prin orice alt procedeu;
i) comunicarea publica prin intermediul inregistrarilor sonore si audiovizuale;
j) retransmiterea nealterata, simultana si integrala a unei opere prin oricare dintre mijloacele citate la lit. g) si h), de catre un organism de emisie, diferit de organismul de origine a operei radiodifuzate sau televizate;
k) difuzarea secundara;
l) prezentarea intr-un loc public, prin intermediul oricaror mijloace, a unei opere radiodifuzate sau televizate;
m) accesul public la bazele de date pe calculator, in cazul in care aceste baze de date contin sau constituie opere protejate.

Art. 14.
(1) Prin reproducere, in sensul prezentei legi, se intelege realizarea uneia ori a mai multor copii ale unei opere, in orice forma materiala, inclusiv realizarea oricarei inregistrari sonore sau vizuale a unei opere, precum si stocarea permanenta ori temporara a acesteia cu mijloace electronice.
(2) Prin difuzare, in sensul prezentei legi, se intelege distribuirea catre public a originalului ori a copiilor unei opere, prin vanzare, inchiriere, imprumut sau prin orice alt mod de transmitere cu titlu oneros sau cu titlu gratuit.
(3) Nu se considera difuzare distribuirea catre public prin imprumut, cu titlu gratuit, a unei opere, in cazul in care se realizeaza prin intermediul bibliotecilor publice.

Art. 15.
(1) Utilizarea sau exploatarea unei opere in modurile prevazute la Art. 13 lit. d) si e), precum si in orice alt mod similar constituie comunicare publica.
(2) Se considera publica orice comunicare a unei opere, facuta intr-un loc deschis publicului sau in orice loc in care se aduna un numar de persoane care depaseste cercul normal al membrilor unei familii si al cunostintelor acesteia, indiferent daca membrii care compun acel public susceptibil de a receptiona astfel de comunicari pot sau nu sa o faca in acelasi loc sau in locuri diferite ori in acelasi timp sau in momente diferite.
(3) Redifuzarea copiilor unei opere nu mai necesita autorizarea titularului dreptului de autor decat pentru inchirierea si importul acestora.

Art. 16.
Autorul unei opere are dreptul patrimonial exclusiv de a autoriza traducerea, publicarea in culegeri, adaptarea, precum si orice alta transformare a operei sale prin care se obtine o opera derivata.

Art. 17.
(1) Autorul unei opere literare sau artistice beneficiaza de dreptul exclusiv de a autoriza inchirierea originalului si a copiilor operelor, inclusiv a operelor audiovizuale, a operelor cuprinse intr-o inregistrare sonora, a unui program pentru calculator sau a unei opere care poate fi utilizata cu ajutorul unui calculator ori al oricarui alt dispozitiv tehnic, chiar dupa difuzarea acestora in conformitate cu consimtamantul autorului.
(2) Dreptul de a autoriza inchirierea operei reprezinta dreptul exclusiv al unui autor de a pune la dispozitie pentru utilizare originalul sau copiile operei pentru o perioada de timp limitata, in schimbul unui avantaj economic direct sau indirect.

Art. 18.
(1) Imprumutul public consta in punerea la dispozitia unei persoane, cu titlu gratuit, pentru utilizare, a originalului sau a copiei unei opere pentru o perioada de timp determinata, prin intermediul unei institutii care permite accesul publicului in acest scop. Imprumutul public nu necesita autorizarea prealabila a autorului.
(2) Imprumutul public da dreptul titularului dreptului de autor la o remuneratie echitabila.
(3) Dispozitiile alin. (2) nu se aplica la:
a) originalele sau copiile unor opere scrise, din biblioteci publice;
b) proiectele de structuri arhitecturale;
c) originalele sau copiile operelor de arta aplicata produselor destinate unei utilizari practice;
d) originalele sau copiile operelor, in scopul comunicarii publice, ori pentru a caror utilizare exista un contract;
e) lucrarile de referinta pentru utilizare imediata sau pentru imprumuturi intre institutii;
f) operele create de autor in cadrul contractului individual de munca, daca acestea sunt utilizate de catre cel care a angajat autorul, in cadrul activitatii obisnuite.
(4) Dispozitiile alin. (2) nu se aplica in cazul imprumutului public realizat in scop educativ ori cultural, prin institutii recunoscute potrivit legii sau organizate in acest scop de catre autoritati publice.
(5) Imprumutul public al unor opere fixate in inregistrari sonore sau audiovizuale nu poate avea loc decat dupa 6 luni de la prima difuzare a operei.

Art. 19.
Dreptul de comunicare publica prin intermediul inregistrarilor sonore sau audiovizuale reprezinta dreptul exclusiv al autorului de a autoriza comunicarea catre public a unor lecturi, interpretari muzicale sau scenice ori a altor forme de fixare a operei sale in inregistrari sonore sau audiovizuale.

Art. 20.
Dreptul de difuzare secundara reprezinta dreptul exclusiv al autorului de a autoriza comunicarea catre public a operei sale, ulterior primei difuzari, prin oricare dintre mijloacele prevazute la Art. 13 lit. g), h), i), j)
si l).

Art. 21.
(1) In cazul fiecarei revanzari a unei opere de arta plastica la licitatie publica sau prin intermediul unui agent comisionar, ori de catre un comerciant, autorul are dreptul la 5% din pretul de vanzare, precum si dreptul de a fi informat cu privire la locul unde se afla opera sa.
(2) Licitatorii, agentii comisionari si comerciantii, care intervin in vanzare, trebuie sa-i comunice autorului informatiile prevazute la alin. (1) al prezentului articol in termen de doua luni de la data vanzarii. Acestia vor raspunde de retinerea din pretul de vanzare si de plata sumei corespunzatoare catre autor a cotei de 5%.
(3) Drepturile prevazute in prezentul articol constituie dreptul de suita si nu pot face obiectul vreunei renuntari sau instrainari.

Art. 22.
Proprietarul sau posesorul unei opere este dator sa permita accesul autorului si sa o puna la dispozitia acestuia, daca acest fapt este necesar pentru exercitarea dreptului sau de autor si cu conditia ca prin aceasta sa nu se aduca atingere unui interes legitim al proprietarului sau al posesorului. In acest caz, proprietarul sau posesorul poate pretinde autorului o garantie suficienta - pentru securitatea operei, asigurarea operei la o suma ce reprezinta valoarea pe piata a originalului, precum si o remuneratie corespunzatoare.

Sectiunea a II-a
Organismele de gestiune colectiva
a dreptului de autor si a drepturilor conexe
Art. 124.
Organismele de gestiune colectiva a dreptului de autor si a drepturilor conexe, denumite in cuprinsul legii organisme de gestiune colectiva, sunt, in sensul prezentei legi, persoane juridice constituite prin libera asociere, care au ca obiect de activitate, in principal, colectarea si repartizarea drepturilor a caror gestiune le este incredintata de catre titulari.

Art. 125.
(1) Organismele de gestiune colectiva prevazute in prezentul capitol sunt supuse reglementarilor privind asociatiile fara scop lucrativ si pot dobandi personalitate juridica, in conditiile legii, cu avizul Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor.
(2) Aceste organisme sunt create direct de titularii drepturilor de autor sau de drepturi conexe: autori, artisti interpreti sau executanti, producatori, organisme de radio si de televiziune, precum si alti titulari ai drepturilor de autor sau ai drepturilor conexe, persoane fizice si juridice. Ele actioneaza in limitele mandatului incredintat si pe baza statutului adoptat dupa procedura prevazuta de lege.
(3) Organismele de gestiune colectiva pot fi create in mod separat pentru gestionarea de categorii distincte de drepturi, corespunzand unor domenii diferite de creatie, precum si pentru gestionarea de drepturi apartinand unor categorii distincte de titulari.

Art. 126.
(1) Avizul prevazut la Art. 125 alin. (1) se acorda organismelor de gestiune colectiva cu sediul in Romania, care:
a) urmeaza sa se constituie sau functioneaza potrivit reglementarilor legale la data intrarii in vigoare a prezentei legi;
b) fac dovada existentei unui repertoriu de opere ale membrilor si a mijloacelor umane si materiale necesare exploatarii acestuia;
c) au adoptat un statut care indeplineste conditiile prevazute de prezenta lege;
d) au capacitatea juridica si economica de gestionare a drepturilor pe intreg teritoriul tarii;
e) sunt accesibile potrivit dispozitiilor exprese din statutul propriu oricaror titulari ai dreptului de autor sau de drepturi conexe din domeniul pentru care se infiinteaza.
(2) Decizia Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor privind acordarea avizului unui organism de gestiune colectiva pentru a-si exercita drepturile se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, pe cheltuiala organismului de gestiune colectiva.

Art. 127.
Statutul organismului de gestiune colectiva trebuie sa cuprinda dispozitii cu privire la:
a) denumirea, domeniul si obiectul activitatii, cu indicarea drepturilor pe care le administreaza pe baza repertorului de opere, constituit in acest scop;
b) conditiile in care se realizeaza gestionarea drepturilor pentru titularii acestora, pe baza principiului egalitatii de tratament;
c) drepturile si obligatiile membrilor in raporturile cu organismul de gestiune colectiva;
d) organele de administrare si de reprezentare, atributiile si functionarea acestora;
e) patrimoniul initial si resursele economice prevazute;
f) regulile aplicabile repartizarii drepturilor incasate;
g) modalitatile de stabilire a comisionului datorat de titularii de drepturi organismului de gestiune colectiva, in vederea acoperirii cheltuielilor necesare functionarii;
h) modalitatile de verificare a gestiunii economice si financiare de catre membri;
i) orice alte dispozitii obligatorii potrivit legislatiei in vigoare.

Art. 128.
In cazul in care intr-un domeniu de creatie exista mai mult de un organism de gestiune colectiva, organismul competent, in termenii prezentei legi, este cel la care s-a asociat titularul de drepturi. In cazul in care acesta nu este asociat la nici un organism, competenta revine organismului din domeniu, desemnat de titularul de drepturi. Revendicarea drepturilor de catre acesti titulari se poate face in termen de 3 ani de la exploatarea drepturilor.

Art. 129.
(1) Mandatul de gestiune colectiva a drepturilor patrimoniale, de autor si conexe, este dat fie direct de catre titularii unui drept de autor sau de drepturi conexe prin contracte scrise, fie prin contracte corespunzatoare incheiate cu organisme straine care gestioneaza drepturi similare.
(2) Dispozitiile din titlul I (capitolul VII, sectiunea I) nu se aplica contractelor de mandat prevazute la alin. (1).
(3) Orice titular al dreptului de autor sau al drepturilor conexe poate incredinta prin contract exercitiul drepturilor sale unui organism de gestiune colectiva, acesta din urma fiind tinut sa accepte exercitarea acestor drepturi pe o baza colectiva, daca gestiunea categoriei de drepturi in cauza intra in activitatea sa statutara.
(4) Organismele de gestiune colectiva nu pot fi abilitate sa asigure exploatarea operelor si a drepturilor conexe pentru care au primit un mandat de gestiune colectiva.
Sectiunea a III-a
Functionarea organismelor de gestiune colectiva

Art. 130.
(1) Organismele de gestiune colectiva au urmatoarele obligatii:
a) sa acorde utilizatorilor, prin contract, in schimbul unei remuneratii, autorizatii neexclusive de utilizare a operelor sau prestatiilor titularilor drepturilor, sub forma de licenta neexclusiva;
b) sa elaboreze tabele pentru domeniul lor de activitate, cuprinzand drepturile patrimoniale cuvenite, precum si metodologiile ce trebuie negociate cu utilizatorii in vederea platii acestor drepturi, in cazul acelor opere al caror mod de exploatare face imposibila autorizarea individuala de catre titularii de drepturi;
c) sa incheie, in numele titularilor de drepturi sau pe baza mandatului acordat de organisme similare din strainatate, contracte generale cu organizatorii de spectacole, organismele de radiodifuziune, televiziune si retransmitere prin cablu, avand ca obiect autorizarea de reprezentare si de difuzare a operelor sau a prestatiilor actuale si viitoare inscrise in repertoriul lor;
d) sa reprezinte interesele membrilor lor, in ce priveste exploatarea operelor acestora, in afara teritoriului Romaniei, prin incheierea de contracte bilaterale cu organisme similare din strainatate, precum si prin afilierea la organisme internationale neguvernamentale din domeniu;
e) sa incaseze sumele datorate de utilizatori si sa le repartizeze intre titularii de drepturi, potrivit prevederilor din statut;
f) sa informeze, la cerere, pe titularii drepturilor de autor sau ai drepturilor conexe despre modul de utilizare a drepturilor lor si sa le comunice raportul financiar anual si raportul de verificare financiar-contabila;
g) sa acorde asistenta de specialitate titularilor de drepturi si sa ii reprezinte in cadrul procedurilor legale ce privesc obiectul lor de activitate;
h) sa indeplineasca orice alta activitate conform mandatului primit de la titularii dreptului de autor sau ai drepturilor conexe, in limitele obiectului lor de activitate;
i) sa ceara utilizatorilor comunicarea de informatii si inmanarea de documente indispensabile pentru determinarea cuantumului remuneratiilor si al taxelor pe care le colecteaza.
(2) Elaborarea tabelelor si a metodologiilor prevazute la alin. (1) lit. b) se face pe baza negocierii lor cu reprezentantii asociatiilor patronale de utilizatori.

Art. 131.
(1) Tabelele si metodologiile prevazute la Art. 130 alin. (1) lit. b) se negociaza in cadrul unei comisii constituite din:
a) cate un reprezentant al principalelor organisme de gestiune colectiva, care functioneaza intr-un domeniu;
b) cate un reprezentant al principalelor asociatii patronale ale utilizatorilor dintr-un domeniu.
(2) Organismele de gestiune colectiva, precum si asociatiile patronale ale utilizatorilor, reprezentate in comisie, pentru fiecare domeniu, se desemneaza de catre Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor.
(3) Tabelele si metodologiile negociate se prezinta pentru avizare Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor care, in termen de 30 de zile, le inainteaza spre aprobare Guvernului.
(4) In situatia in care, in urma negocierilor, comisia nu a putut stabili, in termen de 90 de zile de la data constituirii ei, tabelele si metodologiile, acestea se prezinta pentru mediere Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor. In vederea medierii, Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor convoaca partile care au negociat, analizeaza punctele de vedere ale acestora si decide forma definitiva a tabelelor si a metodologiilor, pe care le inainteaza Guvernului spre aprobare, in termen de 30 de zile de la data primirii.
(5) Tabelele si metodologiile aprobate prin hotarare a Guvernului sunt obligatorii si pentru utilizatorii care nu au participat la negocieri.
(6) Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor poate fi sesizat cu o noua cerere de avizare a tabelelor si a metodologiilor, in vederea modificarii lor, de catre oricare dintre partile care le-au negociat, dar nu mai devreme de 3 ani de la aprobarea lor, in ceea ce priveste remuneratiile stabilite procentual.
(7) Remuneratiile stabilite in suma fixa se pot modifica periodic de catre organismele de gestiune colectiva, o data cu indexarea veniturilor, stabilita la nivel national. Acestea devin efective incepand cu luna urmatoare comunicarii lor catre utilizatori.

Art. 132.
Gestiunea colectiva a drepturilor de autor si a drepturilor conexe se poate face numai pentru operele si prestatiile aduse anterior la cunostinta publica.

Art. 133.
(1) Organismele de gestiune colectiva, in cadrul negocierilor purtate conform Art. 130 alin. (1) lit. b) in numele membrilor ale caror drepturi le gestioneaza nu pot pretinde utilizatorilor mai mult de 10% in total pentru drepturile de autor si, respectiv, 3% pentru drepturile conexe, din incasarile brute, iar in lipsa acestora, din cheltuielile ocazionate de utilizare.
(2) Colectarea sumelor datorate de utilizatori se va face de catre un singur organism de gestiune colectiva, pentru un domeniu, desemnat de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, pe criteriul reprezentativitatii. Repartizarea acestor sume intre organismele de gestiune colectiva beneficiare se va face pe baza unui protocol negociat intre acestea.

Art. 134.
(1) Exercitarea gestiunii colective incredintate prin contractul de mandat nu poate restrange in nici un fel drepturile patrimoniale ale titularilor.
(2) Gestiunea colectiva se exercita potrivit urmatoarelor reguli:
a) deciziile privind metodele si regulile de colectare a remuneratiei si a altor sume de la utilizatori si cele de repartitie a acestora intre titularii de drepturi, cat si cele privind alte aspecte mai importante ale gestiunii colective trebuie sa fie luate de membri, potrivit statutului;
b) titularii ale caror drepturi sunt gestionate de un organism de gestiune colectiva trebuie sa primeasca periodic informatii exacte, complete si detaliate despre toate activitatile organismului de gestiune colectiva;
c) in lipsa unei autorizatii exprese din partea titularilor ale caror drepturi le gestioneaza, nici o remuneratie perceputa de un organism de gestiune colectiva nu poate fi utilizata in alte scopuri, cum ar fi cele culturale, sociale ori pentru a finanta activitati de promovare, altele decat acelea de a acoperi costurile reale ale gestiunii de drepturi in cauza si de a repartiza acestora sumele care au ramas dupa deducerea acestor costuri;
d) sumele colectate de un organism de gestiune colectiva, dupa deducerea costurilor reale ale gestiunii colective, se impoziteaza potrivit prevederilor legale in materie. Dupa alte deduceri autorizate de titularii de drepturi, in concordanta cu dispozitiile lit. c) sumele respective se repartizeaza intre titulari proportional cu utilizarea reala a operelor lor.

Art. 135.
(1) Organismele de gestiune colectiva sunt obligate sa furnizeze Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor informatii legate de exercitarea propriilor atributii si sa puna la dispozitia acestuia, in primul trimestru al fiecarui an, darea de seama anuala, aprobata de adunarea generala statutara, si raportul comisiei de verificare a gestiunii economice si financiare.
(2) In cazul in care organismul de gestiune colectiva nu mai indeplineste conditiile prevazute la Art. 124 sau incalca, in mod manifest si repetat, obligatiile prevazute la Art. 130 si la alin. (1) al prezentului articol, Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor poate acorda organismului de gestiune colectiva un termen pentru intrarea in legalitate. Ca urmare a nerespectarii acestor obligatii, Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor poate solicita instantei de judecata desfiintarea organismului de gestiune colectiva respectiv.

Art. 136.
Existenta organismelor de gestiune colectiva nu impiedica pe titularii dreptului de autor si ai drepturilor conexe sa se adreseze unor intermediari, persoane fizice sau persoane juridice specializate, pentru a fi reprezentati in negocierile cu titlu individual privind drepturile recunoscute prin prezenta lege.

CAPITOLUL II
Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor
Art. 137.
(1) Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi, Agentia Romana pentru Protejarea Drepturilor de Autor, organ de specialitate aflat in subordinea Ministerului Culturii, isi schimba denumirea in Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor si functioneaza ca organ de specialitate in subordinea Guvernului, cu autoritate unica pe teritoriul Romaniei in ceea ce priveste evidenta, observarea si controlul aplicarii legislatiei in domeniul dreptului de autor si al drepturilor conexe, cheltuielile de functionare si de investitii fiind finantate integral de la bugetul de stat. Ministerul Finantelor va efectua modificarile corespunzatoare in bugetul de stat.
(2) Guvernul numeste pe directorul general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, precum si un numar de 20 de arbitri dintre candidatii cu pregatire juridica desemnati de catre: organismele de gestiune colectiva, asociatiile de creatori, de artisti interpreti sau executanti si de - producatori si organismele care grupeaza entitati a caror activitate profesionala are legatura cu utilizarea operelor, precum si organismele de radio si de televiziune.
(3) Arbitrii nu au calitatea de salariat al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor si au dreptul la remuneratie pentru participarea la medierea tabelelor si a metodologiilor de colectare a drepturilor gestionate de catre organismele de gestiune colectiva, potrivit Art. 130 alin. (1) lit. b) din - prezenta lege.
(4) Printr-un regulament aprobat de Guvern vor fi stabilite normele privind structura personalului, organizarea si functionarea Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, precum si functionarea corpului de arbitri.

Art. 138.
Atributiile Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor sunt urmatoarele:
a) organizeaza si administreaza evidenta repertoriului de opere si de autori primit de la organismele de gestiune colectiva pentru drepturile de autor si drepturile conexe;
b) acorda avize pentru constituirea ca persoane juridice, in conditiile legii, a organismelor de gestiune colectiva si urmareste aplicarea legislatiei de catre organismele a caror constituire a avizat-o;
c) avizeaza, in conditiile legii, elaborarea si negocierea tabelelor si a metodologiilor stabilite de organismele de gestiune colectiva cu asociatiile patronale de utilizatori;
d) exercita, la cererea si pe cheltuiala titularilor unor drepturi protejate, functii de observare si de control asupra activitatilor ce pot da nastere la incalcari ale legislatiei dreptului de autor si a drepturilor conexe;
e) intervine, pe cale de mediere, in negocierile dintre organismele de gestiune colectiva si utilizatori, potrivit Art. 131 alin. (4);
f) incheie procese-verbale de constatare a incalcarilor legii, in conditiile prevazute de Codul de procedura penala, si sesizeaza organele competente in cazul infractiunilor pentru care actiunea penala se pune in miscare din oficiu;
g) elaboreaza programe de instruire, de formare practica si teoretica in domeniul dreptului de autor si al drepturilor conexe;
h) intretine relatii cu organizatiile de specialitate similare si cu organizatiile internationale din domeniu, la care statul roman este parte.
CAPITOLUL III
Proceduri si sanctiuni
Art. 139.
(1) Incalcarea drepturilor recunoscute si garantate prin prezenta lege atrage raspunderea civila, contraventionala sau penala, dupa caz, potrivit legii. Dispozitiile procedurale sunt cele prevazute in prezenta lege, care se completeaza cu cele de drept comun.
(2) Titularii drepturilor incalcate pot solicita instantelor de judecata sau altor organisme competente, dupa caz, - recunoasterea drepturilor lor, constatarea incalcarii acestora si pot pretinde repararea prejudiciului in conformitate cu normele legale.
(3) In cazul incalcarii unor drepturi recunoscute si protejate prin prezenta lege, titularii acestora pot cere instantei de judecata sau altor organe competente potrivit legii sa dispuna, de indata, luarea unor masuri pentru prevenirea producerii unor pagube iminente sau pentru asigurarea repararii acestora, dupa caz.
(4) De asemenea, titularii drepturilor incalcate pot cere instantei de judecata sa dispuna aplicarea oricareia dintre urmatoarele masuri:
a) remiterea, pentru acoperirea prejudiciilor suferite, a incasarilor realizate prin actul ilicit sau, daca prejudiciile nu pot fi reparate in acest mod, remiterea bunurilor rezultate din fapta ilicita, in vederea valorificarii acestora, pana la acoperirea integrala a prejudiciilor cauzate;
b) distrugerea echipamentelor si a mijloacelor aflate in proprietatea faptuitorului, a caror destinatie unica sau principala a fost aceea de producere a actului ilicit;
c) scoaterea din circuitul comercial prin confiscarea si distrugerea copiilor efectuate ilegal;
d) publicarea in mijloacele de comunicare in masa a hotararii instantei de judecata, pe cheltuiala celui care a savarsit fapta.
(5) Dispozitiile alin. (4) lit. c) nu se aplica pentru constructiile arhitecturale, daca distrugerea cladirii nu este impusa de circumstantele cazului respectiv.

Art. 140.
Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la o luna la 2 ani sau cu amenda de la 200.000 lei la 3 milioane lei, daca nu constituie o infractiune mai grava, fapta persoanei care, fara a avea autorizarea sau, dupa caz, consimtamantul titularului drepturilor recunoscute prin prezenta lege:
a) aduce o opera la cunostinta publica;
b) reprezinta scenic, recita, executa sau prezinta direct, in orice alta modalitate publica, o opera;
c) permite accesul public la bazele de date pe calculator, care contin sau constituie opere protejate;
d) traduce, publica in culegeri, adapteaza sau transforma o opera, pentru a obtine o opera derivata;
e) fixeaza pe un suport prestatia unui artist interpret sau executant;
f) emite ori transmite prin radiodifuziune sau prin televiziune o prestatie, fixata ori nefixata pe un suport, sau o retransmite prin mijloace fara fir, prin fir, prin cablu, prin satelit ori prin orice alt procedeu similar sau prin orice alt mijloc de comunicare catre public;
g) prezinta intr-un loc public inregistrarile sonore ale unui producator;
h) emite ori transmite prin radiodifuziune sau prin televiziune inregistrarile sonore ale unui producator ori le retransmite prin mijloace fara fir, prin fir, prin cablu, prin satelit sau prin orice alt procedeu similar ori prin orice alt mijloc de comunicare catre public;
i) fixeaza programe de radio sau de televiziune sau le retransmite prin mijloace fara fir, prin fir, prin cablu, prin satelit sau prin orice alt procedeu similar ori prin orice alt mijloc de comunicare catre public;
j) comunica, intr-un loc accesibil publicului cu plata - intrarii, programe de radio sau de televiziune.

Art. 141.
Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 5 ani sau cu amenda de la 500.000 lei la 10 milioane lei fapta persoanei care isi insuseste, fara drept, calitatea de autor al unei opere sau fapta persoanei care aduce la cunostinta publica o opera sub un alt nume decat acela decis de autor, daca fapta nu constituie o infractiune mai grava.

Art. 142.
Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amenda de la 700.000 lei la 7 milioane lei, daca nu constituie o infractiune mai grava, fapta persoanei care, fara a avea consimtamantul titularului drepturilor recunoscute prin prezenta lege:
a) reproduce integral sau partial o opera;
b) difuzeaza o opera;
c) importa, in vederea comercializarii pe teritoriul Romaniei, copii de pe o opera;
d) expune public o opera de arta plastica, de arta aplicata, fotografica sau de arhitectura;
e) proiecteaza public o opera cinematografica sau alta opera audiovizuala;
f) emite o opera prin orice mijloc ce serveste la propagarea fara fir a semnelor, sunetelor sau imaginilor, inclusiv prin satelit;
g) transmite o opera catre public prin fir, prin cablu, prin fibra optica sau prin orice alt procedeu similar;
h) retransmite o opera prin orice mijloc ce serveste la propagarea fara fir a semnelor, sunetelor sau imaginilor, inclusiv prin satelit, sau retransmite o opera prin fir, prin cablu, prin fibra optica sau prin orice alt procedeu similar;
i) emite sau transmite intr-un loc accesibil publicului o opera radiodifuzata sau televizata;
j) reproduce prestatia unui artist interpret sau executant;
k) difuzeaza prestatia unui artist interpret sau executant;
l) reproduce inregistrarile sonore ale unui producator;
m) difuzeaza inregistrarile sonore ale unui producator, inclusiv prin inchiriere;
n) importa, in vederea comercializarii in Romania, inregistrarile sonore ale unui producator;
o) reproduce programe de radio sau de televiziune, fixate pe orice fel de suport;
p) difuzeaza, inclusiv prin inchiriere, programe de radio sau de televiziune fixate pe orice fel de suport;
r) importa, in vederea comercializarii in Romania, programe de radio sau de televiziune fixate pe orice fel de suport.

Art. 143.
Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda de la 500.000 lei la 5 milioane lei, daca nu constituie o infractiune mai grava, fapta persoanei care:
a) pune la dispozitia publicului prin vanzare sau prin orice alt mod de transmitere cu titlu oneros ori cu titlu gratuit mijloace tehnice destinate stergerii neautorizate sau neutralizarii dispozitivelor tehnice care protejeaza programul pentru calculator;
b) refuza sa declare organelor competente provenienta exemplarelor unei opere sau provenienta suporturilor pe care este inregistrata o prestatie ori un program de radio sau de televiziune, protejate in temeiul prezentei legi, aflate in posesia sa in vederea difuzarii.

Art. 144.
Actiunea penala se pune in miscare in cazul infractiunilor prevazute laArt. 140, 141 si 142 lit. a), c), j), l), n) si o), la plangerea prealabila a persoanei vatamate in sensul prezentei legi.

Art. 145.
Actele incheiate de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor in exercitarea atributiilor sale de control, conform Art. 138 lit. d) si f), urmeaza regimul prevazut de Art. 214 din Codul de procedura penala.Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 19 februarie 1996, cu respectarea prevederilor Art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.


PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
Adrian Nastase

Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 20 februarie 1996, cu respectarea prevederilor Art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

p. PRESEDINTELE SENATULUI
Ion Solcanu

Bucuresti, 14 martie 1996.
Login form

SITE PARTENER

Sustine acest site trimitand adresa la prietenii de pe yahoo !Banner

STATISTICA

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

Voteaza-ti siteul Filme LIVESCORE.inMuzica Promovare Gratuita - Top123 MuzicaMuzica Smarty Web Director Romanian Top 30 Director Ro-Run Director Web SEO
Download Filme Muzica Jocuri 2009 Director Web SEO
Filme-Muzica.do.am © 2018